HR agenda and payroll services | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť
Sledujte nás
Personalistika a mzdy. CountOnUs s.r.o.

Personalistika a mzdy.

Postaráme sa o to, aby všetky úradné náležitosti ohľadom vašich zamestnancov boli v poriadku. Povedieme celú vašu personálnu a mzdovú agendu, počnúc prípravou pracovnej zmluvy, cez prihlásenie či odhlásenie zamestnanca v poisťovniach, spracovanie miezd a daní, až po zápočtové listy a mnoho ďalšieho.

  • Registrácia zamestnávateľov: Kompletná registrácia klientov ako zamestnávateľov u zdravotných a sociálnych poisťovní, ako aj na finančnej správe.
  • Spracovanie mzdovej agendy: Dôkladné mesačné spracovanie miezd podľa poskytnutej dochádzky zamestnancov.
  • Výkazy pre poisťovne: Pravidelné mesačné spracovanie všetkých potrebných výkazov do poisťovní.
  • Administrácia zamestnancov: Efektívne prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní.
  • Potvrdenia a dokumentácia: Poskytovanie potvrdení a nevyhnutnej dokumentácie pre zamestnávateľov aj zamestnancov.
  • Ročné zúčtovanie daní: Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti.
  • Štatistické výkazy: Príprava a spracovanie všetkých potrebných štatistických výkazov.
  • Komplexná mzdová a personálna agenda: Vedenie detailnej mzdovej a personálnej agendy pre každého zamestnanca.
  • Odborné konzultácie a poradenstvo: Poskytovanie špecializovaných konzultácií a poradenstva v oblasti miezd a personálnej agendy.

Riešené problémy

Bez ohľadu na to, v akom stave sa vaše účtovníctvo nachádza, dokážeme ho na základe našich skúseností a znalostí legislatívy vylepšiť tak, aby ste všetky finančné náležitosti mali v poriadku a aby ste údaje, ktoré získate, vedeli využiť pri ďalšom rozvoji vášho podnikania.

Nečakáme len na vaše požiadavky a dotazy, ale sami iniciatívne prichádzame s riešeniami problémov, o ktorých ste možno ani netušili.

Riziká, vplyvy a dane

Veľmi často práve drobní živnostníci podceňujú vedenie účtovníctva. Z dôvodu neznalosti zákona a priebežných zmien v legislatíve im môžu uniknúť niektoré dôležité náležitosti, povinnosti voči štátu a úradom a vystavujú sa tak riziku sankcií. Zbytočné finančné straty si môžu spôsobiť nedôsledným účtovníctvom alebo aj nesprávne vypracovaným daňovým priznaním.

Živnostníkom a drobným podnikateľom radíme ako podnikať, ako riadiť svoje financie a tiež na aké riziká a vplyvy si majú dávať pozor. Vedieme im účtovníctvo a spracovávame dane, komunikujeme v ich mene s úradmi.

Účtovníctvo, mzdy, personalistika a dane

Vedenie rozsiahlej a zložitej administratívy týkajúce sa účtovníctva a personalistiky môžu malému alebo strednému podnikateľovi zaberať čas na úkor samotného biznisu. Zamestnať vlastného účtovníka by však pre nich nebolo ekonomické.

Outsourcingom účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky získajú profesionálne a cenovo dostupné riešenie s veľkou pridanou hodnotou v podobe poradenstva a našich proaktívnych odporúčaní. Navyše ich zastúpime pri komunikácii s úradmi aj pri daňovej kontrole.

Vysoké dane, chyby v účtovníctve a sankcie

Neprofesionálne vedené účtovníctvo, chýbajúce informácie o nárokoch, ktoré si podnikateľ môže uplatniť pri daniach alebo chýbajúce podklady pre zaúčtovanie výdavkov môžu podnikateľovi spôsobiť zbytočné úniky financií v podobe príliš vysokých daní. Nehovoriac o tom, že za chyby v účtovníctve môže byť firma postihnutá sankciami.

Náš profesionálny prístup k vedeniu účtovníctva zaručí, že budete mať všetky príjmy a výdavky dokonale pod kontrolou a zaevidované v systéme. Postaráme sa o to, že vaše daňové priznanie bude vyplnené bezchybne, vrátane uplatnenia všetkých nárokov na zníženie dane a uplatnenia všetkých nákladov, ktoré máme spoľahlivo zdokumentované. V prípade papierových bločkov to môže byť napríklad aj v podobe fotografií a skenov. Neustále sledujeme informácie o platných nariadeniach a zmenách v legislatíve, takže sa nemusíte obávať žiadnych nezrovnalostí a problémov. Pokiaľ vo vašom účtovníctve nájdeme niečo, čo by sa dalo vylepšiť, sami vám navrhneme zmenu.

Pravidelnosť, reporty a finančný manažment

Vedenie účtovníctva nie je len povinnosťou a administratívnou záťažou, ale aj prínosom. Každý podnikateľ by ho v prvom rade mal vnímať ako dôležitý nástroj na riadenie svojho biznisu. Je zdrojom všetkých potrebných informácií, ktoré potrebujete vedieť pri zodpovednom a efektívnom riadení vašej firmy. Nepriehľadné účtovníctvo teda znamená aj nedostatočnú orientáciu v hospodárení vlastného podniku a chýbajúce podklady pre erudované manažérske rozhodnutia.

Pokiaľ strácate kontrolu nad vašim účtovníctvom zverte ho do našich rúk. Skontrolujeme vaše účtovníctvo a urobíme ekonomickú analýzu vašej firmy. Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy. Poskytneme vám konzultácie ohľadom firemných financií a ziskovosti. V prípade potreby navrhneme zmeny alebo úplnú rekonštrukciu vášho účtovníctva.
Účtovníctvo vždy vedieme na mesačnej báze aj pre klientov, ktorí nie sú platcami DPH, a tiež sledujeme neuhradené faktúry. Vyhodnotenie výsledkov dostanete každý mesiac v prehľadných reportoch ako podklad pre vaše manažovanie.

Plán podnikania, financie a zmluvy

Založiť si firmu nie je nijako zvlášť zložitý úkon. Mnohí začínajúci podnikatelia tak robia pomerne unáhlene a bez rozmyslu. Na to aby naozaj firma fungovala a prosperovala, je potrebný dôkladne vypracovaný podnikateľský a finančný plán. Treba zodpovedať množstvo otázok: kde budete podnikať, koľko bude stáť nájom priestorov, aká bude návratnosť výdavkov, s akými ziskamami môžete rátať a mnoho ďalších.

Aj v tomto ohľade vám vieme byť oporou. Pomôžeme vám vypracovať spoľahlivý podnikateľský plán pre vaše interné potreby aj pre finančné inštitúcie. Pripravíme kalkulácie nákladovosti a ziskovosti, odporúčime vám vhodnú právnu formu. Pomôžeme s prípravou zmluvy a sprostredkujeme právne poradenstvo pri zakladaní obchodnej spoločností. Poradíme vám pri výbere vhodného financovania a úver alebo dotáciu vybavíme s úradmi za vás.

Predaj, kúpa a prenájom

Súčasťou podnikania je často aj nehnuteľný majetok. Môže ísť o priestory, kde sídli firma, alebo môže ísť aj o samotný predmet podnikania.

Poradíme vám, či je lepšie priestor kúpiť alebo prenajať a tiež ako postupovať pri predaji alebo prenajímaní priestorov tak, aby to bolo pre vás najvýhodnejšie z hľadiska zúčtovania príjmov, výdavkov a následne i platenia daní.

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.