Tax advisory services | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť
Sledujte nás
Daňové poradenstvo. CountOnUs s.r.o. Daňové poradenstvo. CountOnUs s.r.o.

Daňové a ekonomické poradenstvo.

Vediete svoje účtovníctvo interne alebo plánujete vo vašej firme väčšie zmeny, ktoré so sebou môžu niesť určité daňové riziká? Vieme vám odborne poradiť z pozície licencovaného daňového poradcu. Sme držiteľom oprávnenia poskytovať služby daňového poradenstva a sme zapísaní v zozname Slovenskej komory daňových poradcov. Nesieme zodpovednosť za nami poskytnuté informácie a pre tento účel sme poistení za prípadné škody, ktoré by sme vám mohli spôsobiť. Neustále sledujeme zmeny v oblasti legislatívy a dopĺňame vzdelanie o aktuálne nariadenia a nové zákony.

  • Poradenstvo vo veciach daní, odvodov a poplatkov: Ponúkame odborné poradenstvo všetkých aspektov daní, odvodov a poplatkov, aby ste mohli efektívne riadiť vaše finančné záväzky.
  • Stanovenie základu dane a výpočet dane: Odborné poradenstvo pri určovaní základu dane a presný výpočet dane, zabezpečujúci správnosť a optimalizáciu vašich daňových povinností.
  • Plánovanie daní: Strategické poradenstvo v oblasti daňového plánovania, pomáhajúce minimalizovať daňové zaťaženie a zvyšovať efektivitu finančného hospodárenia.
  • Stanoviská a poskytnutie vysvetlení v aplikácii právnych predpisov: Poskytujeme stanoviská a vysvetlenia pre správnu aplikáciu právnych predpisov v oblasti daní, aby ste boli v súlade so všetkými reguláciami a predchádzali možným problémom.

Riešené problémy

Bez ohľadu na to, v akom stave sa vaše účtovníctvo nachádza, dokážeme ho na základe našich skúseností a znalostí legislatívy vylepšiť tak, aby ste všetky finančné náležitosti mali v poriadku a aby ste údaje, ktoré získate, vedeli využiť pri ďalšom rozvoji vášho podnikania.

Nečakáme len na vaše požiadavky a dotazy, ale sami iniciatívne prichádzame s riešeniami problémov, o ktorých ste možno ani netušili.

Riziká, vplyvy a dane

Veľmi často práve drobní živnostníci podceňujú vedenie účtovníctva. Z dôvodu neznalosti zákona a priebežných zmien v legislatíve im môžu uniknúť niektoré dôležité náležitosti, povinnosti voči štátu a úradom a vystavujú sa tak riziku sankcií. Zbytočné finančné straty si môžu spôsobiť nedôsledným účtovníctvom alebo aj nesprávne vypracovaným daňovým priznaním.

Živnostníkom a drobným podnikateľom radíme ako podnikať, ako riadiť svoje financie a tiež na aké riziká a vplyvy si majú dávať pozor. Vedieme im účtovníctvo a spracovávame dane, komunikujeme v ich mene s úradmi.

Účtovníctvo, mzdy, personalistika a dane

Vedenie rozsiahlej a zložitej administratívy týkajúce sa účtovníctva a personalistiky môžu malému alebo strednému podnikateľovi zaberať čas na úkor samotného biznisu. Zamestnať vlastného účtovníka by však pre nich nebolo ekonomické.

Outsourcingom účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky získajú profesionálne a cenovo dostupné riešenie s veľkou pridanou hodnotou v podobe poradenstva a našich proaktívnych odporúčaní. Navyše ich zastúpime pri komunikácii s úradmi aj pri daňovej kontrole.

Vysoké dane, chyby v účtovníctve a sankcie

Neprofesionálne vedené účtovníctvo, chýbajúce informácie o nárokoch, ktoré si podnikateľ môže uplatniť pri daniach alebo chýbajúce podklady pre zaúčtovanie výdavkov môžu podnikateľovi spôsobiť zbytočné úniky financií v podobe príliš vysokých daní. Nehovoriac o tom, že za chyby v účtovníctve môže byť firma postihnutá sankciami.

Náš profesionálny prístup k vedeniu účtovníctva zaručí, že budete mať všetky príjmy a výdavky dokonale pod kontrolou a zaevidované v systéme. Postaráme sa o to, že vaše daňové priznanie bude vyplnené bezchybne, vrátane uplatnenia všetkých nárokov na zníženie dane a uplatnenia všetkých nákladov, ktoré máme spoľahlivo zdokumentované. V prípade papierových bločkov to môže byť napríklad aj v podobe fotografií a skenov. Neustále sledujeme informácie o platných nariadeniach a zmenách v legislatíve, takže sa nemusíte obávať žiadnych nezrovnalostí a problémov. Pokiaľ vo vašom účtovníctve nájdeme niečo, čo by sa dalo vylepšiť, sami vám navrhneme zmenu.

Pravidelnosť, reporty a finančný manažment

Vedenie účtovníctva nie je len povinnosťou a administratívnou záťažou, ale aj prínosom. Každý podnikateľ by ho v prvom rade mal vnímať ako dôležitý nástroj na riadenie svojho biznisu. Je zdrojom všetkých potrebných informácií, ktoré potrebujete vedieť pri zodpovednom a efektívnom riadení vašej firmy. Nepriehľadné účtovníctvo teda znamená aj nedostatočnú orientáciu v hospodárení vlastného podniku a chýbajúce podklady pre erudované manažérske rozhodnutia.

Pokiaľ strácate kontrolu nad vašim účtovníctvom zverte ho do našich rúk. Skontrolujeme vaše účtovníctvo a urobíme ekonomickú analýzu vašej firmy. Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy. Poskytneme vám konzultácie ohľadom firemných financií a ziskovosti. V prípade potreby navrhneme zmeny alebo úplnú rekonštrukciu vášho účtovníctva.
Účtovníctvo vždy vedieme na mesačnej báze aj pre klientov, ktorí nie sú platcami DPH, a tiež sledujeme neuhradené faktúry. Vyhodnotenie výsledkov dostanete každý mesiac v prehľadných reportoch ako podklad pre vaše manažovanie.

Plán podnikania, financie a zmluvy

Založiť si firmu nie je nijako zvlášť zložitý úkon. Mnohí začínajúci podnikatelia tak robia pomerne unáhlene a bez rozmyslu. Na to aby naozaj firma fungovala a prosperovala, je potrebný dôkladne vypracovaný podnikateľský a finančný plán. Treba zodpovedať množstvo otázok: kde budete podnikať, koľko bude stáť nájom priestorov, aká bude návratnosť výdavkov, s akými ziskamami môžete rátať a mnoho ďalších.

Aj v tomto ohľade vám vieme byť oporou. Pomôžeme vám vypracovať spoľahlivý podnikateľský plán pre vaše interné potreby aj pre finančné inštitúcie. Pripravíme kalkulácie nákladovosti a ziskovosti, odporúčime vám vhodnú právnu formu. Pomôžeme s prípravou zmluvy a sprostredkujeme právne poradenstvo pri zakladaní obchodnej spoločností. Poradíme vám pri výbere vhodného financovania a úver alebo dotáciu vybavíme s úradmi za vás.

Predaj, kúpa a prenájom

Súčasťou podnikania je často aj nehnuteľný majetok. Môže ísť o priestory, kde sídli firma, alebo môže ísť aj o samotný predmet podnikania.

Poradíme vám, či je lepšie priestor kúpiť alebo prenajať a tiež ako postupovať pri predaji alebo prenajímaní priestorov tak, aby to bolo pre vás najvýhodnejšie z hľadiska zúčtovania príjmov, výdavkov a následne i platenia daní.

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.