Výhody a nevýhody podnikania vo forme s.r.o. | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Výhody a nevýhody podnikania vo forme s.r.o.

  08 December, 2022
Výhody a nevýhody podnikania vo forme s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najvyhľadávanejšie typy obchodných spoločností na Slovensku. Za rozhodovaním sa podnikateľov pre túto formu podnikania v praxi stojí najmä rýchle a finančne nenáročné založenie firmy, ako aj jednoduchá prevádzka v porovnaní s inými typmi obchodných spoločností regulovanými slovenským právnym poriadkom.

TIP:

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, ktorú charakterizuje oddelenie majetku spoločnosti od majetku jej spoločníkov. Z tohto pravidla je odvodený aj princíp ručenia v tejto obchodnej spoločnosti, v rámci ktorého spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojich nesplatených vkladov.

Hlavným znakom, ktorý odlišuje spoločnosť s ručením obmedzeným od iných kapitálových spoločností, je spôsob vytvárania základného imania a z toho vyplývajúci režim obchodných podielov spoločníkov. 

 • Základné imanie spoločnosti tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Jeho výška musí byť ustanovená v spoločenskej zmluve, pričom výška vkladu zároveň určuje obchodný podiel každého spoločníka v spoločnosti.

 • Obchodný podiel spoločníka následne vymedzuje rozsah práv a povinností daného spoločníka voči spoločnosti, a to v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy.

Základné imanie predstavuje minimálnu výšku aktív, ktoré musí spoločnosť udržiavať, pričom jeho hodnota nesmie v zmysle zákona klesnúť počas existencie spoločnosti pod 5 000 eur.

 

Výhody podnikania formou s.r.o.:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť a prevádzkovať aj len jedna osoba (jednoosobová s.r.o.),
 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať až 50 spoločníkov,
 • najväčšou výhodou s.r.o. je obmedzené ručenie spoločníkov len do výšky nesplateného vkladu spoločníka zapísaného v Obchodnom registri SR,
 • možnosť optimálneho nastavenia daňovo-odvodového zaťaženia na mieru každého podnikania,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená aj na iný ako podnikateľský účel,
 • jednoduchý vstup partnera alebo investora do podnikania.

(Ne)výhody podnikania formou s.r.o.:

 • nutnosť realizácie viacerých zmien v spoločnosti prostredníctvom zákonom predpísaného procesu spojeného s poplatkami a elektronickým zápisom predpísaných údajov do Obchodného registra SR – čo však v praxi prispieva k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu,
 • nutnosť profesionálneho vedenia účtovníctva - čo však môže byť na druhej strane výhodou, pretože poskytuje možnosť optimalizácie daňovo-odvodových povinností ušitej na mieru každému podnikaniu,
 • zverejňovanie viacerých údajov o spoločnosti a jej spoločníkoch v Obchodnom registri SR a zverejňovanie hospodárenia spoločnosti v Obchodnom registri SR.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká a zaniká zákonom predpísaným spôsobom. Zákon pritom reguluje mnohé zmeny, ktoré v nej podnikatelia v praxi uskutočňujú. Ak máte záujem o založenie s.r.o. alebo chcete vykonať iné zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným, kontaktujte nás, radi vám s tým pomôžeme.

Zmeny v s.r.o. ktoré vykonávame:

 • zmena názvu obchodnej spoločnosti,
 • zmena sídla obchodnej spoločnosti,
 • zmeny v osobách spoločníkov a konateľov spoločnosti,
 • zmeny v predmetoch podnikania,
 • ustanovenie a odvolanie prokúry,
 • zmeny v spôsobe konania konateľov,
 • iné zmeny spoločenskej zmluvy podľa konkrétneho prípadu.

Predchádzajúci článok Novinky v stravovaní zamestnancov od 1.1.2023 Ďalší článok Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.