Registrácia § 7a prijatie/ dodanie služby z/do iného členského štátu | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Registrácia § 7a prijatie/ dodanie služby z/do iného členského štátu

  26 October, 2022
Registrácia § 7a prijatie/ dodanie služby z/do iného členského štátu

Plánujete podporiť svoju firmu platenou reklamou na internete vo vyhľadávačoch alebo na sociálnych sieťach? Pokiaľ nie ste platiteľom DPH, budete sa musieť registrovať. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona o DPH.

Využívanie rôznych aplikácií a programov od firiem z iných členských štátov v EÚ je bežnou súčasťou takmer každého biznisu. Ide napr. o platenú reklamu cez Facebook, Google reklamu, využívanie balíkov MS Office a pod. 

V prípade ak takéto služby využívajú slovenskí podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia DPH v Slovenskej republike, majú povinnosť registrovať sa podľa § 7a ešte pred prijatím takejto služby. Týka sa to služieb, ktoré majú miesto dodania podľa § 15 ods. 1 t.j. miesto alebo sídlo odberateľa, pričom na hodnotu prijatej služby sa neprihliada. Toto ustanovenie sa netýka občanov nepodnikateľov. 

Registrácia podľa § 7a môže byť pre slovenskú zdaniteľnú osobu v niektorých situáciách výhodná napr. ak členská krajina má ustanovenú vyššiu sadzbu DPH ako je v našej krajine. 

Napr. ak si slovenská zdaniteľná osoba objedná služby od Maďarskej zdaniteľnej osoby za právne služby, v Maďarsku je základná sadzba DPH 27 %. Nakoľko pred prijatím tejto služby sa slovenská zdaniteľná osoba musí registrovať podľa § 7a táto služba jej bude poskytnutá v sume bez DPH. Z tejto sumy je slovenská zdaniteľná osoba povinná do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom túto službu prijala, podať Daňové priznanie a Kontrolný výkaz a z tejto prijatej služby musí odviesť DPH vo výške 20 %. V tomto prípade bude pre neho služba lacnejšia o 7 %. 

Registrácia podľa tohto paragrafu nie je povinná ak už je podnikateľ je registrovaný podľa iného ustanovenia, predmetná služba je oslobodená od DPH, alebo ak ide o službu od osoby z tretej krajiny, službu poskytnutú od občana alebo pri týchto službách nie je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 (tieto služby sa týkajú ubytovania, stravovania, výstav a pod.).

 Podnikateľ má povinnosť viesť záznamy o všetkých prijatých službách z iných členských štátov. V prípade skončenia podnikania je zdaniteľná osoba povinná zrušiť registráciu podľa § 7a do 10 dní od skončenia odovzdať osvedčenie o registrácii. 

Rovnaký princíp sa uplatňuje v prípade ak chce slovenský podnikateľ osoba poskytnúť svoje služby do zahraničia s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 ako napr. prekladateľské, právne, tlmočnícke, sprostredkovateľské služby a pod. Registrácia je povinná ešte pred poskytnutím tejto služby. Prečítajte si viac na https://podpora.financnasprava.sk. Celé znenie zákona si môžete prečitať tu.


Predchádzajúci článok Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.