Kedy sa vám oplatí externý účtovník? | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

  15 January, 2023
Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

Externé vedenie účtovníctva (tzv. outsourcing) má praxi široké uplatnenie a využíva ho značná časť podnikateľov. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame krátke porovnanie účtovníctva vedeného prostredníctvom externého a interného účtovníka, čo vám môže pomôcť pri výbere optimálnej spolupráce.

Externý účtovník vs. interný účtovník

Externý účtovník je v praxi iná SZČO, ktorá sa špecializuje na vedenie účtovníctva. Je to nezávislý účtovník, ktorý je odborníkom v danej brandži, respektíve účtovná spoločnosť zamestnávajúca takýchto pracovníkov. Interný účtovník je v porovnaní s uvedeným vlastný (kmeňový) zamestnanec firmy, ktorej účtovníctvo vykonáva.

Pri voľbe medzi externou a internou formou vedenia a spracovávania účtovníctva hrajú dôležitú úlohu nasledovné faktory:

 • mesačný počet spracovávaných dokladov,
 • počet zamestnancov vo firme,
 • náklady na interného účtovníka (zamestnanca),
 • kvalita vedenia účtovníctva,
 • zodpovednosť,
 • časová úspora,
 • mlčanlivosť.

Náklady na vedenie externého účtovníka vs. interného účtovníka

Asi najčastejšie zohľadňovanou položkou pri výbere akýchkoľvek služieb, sú bezpochyby aj pravidelne vynakladané náklady. Každý podnikateľ, živnostník a iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) si pritom vie pomerne rýchlo spočítať, koľko ho stojí akýkoľvek interný zamestnanec. V tejto súvislosti je preto potrebné vziať do úvahy nasledovné položky súvisiace s prácou interného účtovníka:

 • realizácia náborov interných účtovníkov,
 • vyplácanie pravidelnej zamestnaneckej mzdy,
 • vyplácanie stravného v zmysle zákona a ďalšie náklady spojené so štandardným pracovným pomerom,
 • hardvérové a softvérové vybavenie interného účtovníka (zamestnanca),
 • platenie pravidelných školení v oblasti vedenia účtovníctva a súvisiacich,
 • náklady na náhradu príjmu v prípade dovolenky, PN a ďalšie výdavky súvisiace s pracovným pomerom zamestnanca.

Pri vedení a spracovávaní účtovníctva formou outsourcingu – externým účtovníkom / externou účtovnou spoločnosťou všetky vymenované náklady podnikateľovi odpadajú. Externá účtovná organizácia má vlastných zamestnancov – odborníkov vo fachu, ktorí sú vybavení potrebnými znalosťami, disponujú dostatočným profesionálnym know-how, sú pravidelne školení na náklady účtovnej firmy a majú aj vlastné materiálové vybavenie. Klient pri tejto forme spolupráce platí len za poskytované účtovné a/alebo poradenské služby.

Vysoká kvalita externého účtovníctva

S ohľadom na špecializáciu v danom odbore, má kvalitná účtovná firma k dispozícii odborníkov venujúcich sa rôznym oblastiam, ako sú napríklad:

 • jednoduché účtovníctvo,
 • podvojné účtovníctvo,
 • mzdová agenda,
 • daňové poradenstvo,
 • iné.

Klient tak má na jednom mieste a pod jednou strechou k dispozícii profesionálov, vďaka ktorým môže získať komplexný balík služieb ušitý na mieru svojmu podnikaniu. Kvalitná účtovná spoločnosť poskytuje klientom aj servis, v rámci ktorého sleduje aktuálne legislatívne zmeny, na ktoré klienta včas upozorní.

Niektoré veci si v praxi musíme vyskúšať sami a platí to tak v osobnom, ako aj v profesionálnom živote. Pokiaľ uvažujete o outsourcingu služieb v oblasti vedenia účtovníctva, radi vám zodpovieme všetky vaše otázky a tešíme sa aj na prípadnú spoluprácu s vami.


Predchádzajúci článok Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023 Ďalší článok Digitalizácia účtovníctva – možnosť alebo povinnosť?

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.