Registrácia za platcu DPH podľa § 7a  

Prijatie/ dodanie služby z/do iného členského štátu EÚ  

Plánujete podporiť svoju firmu platenou reklamou na internete vo vyhľadávačoch alebo na sociálnych sieťach? Pokiaľ nie ste platiteľom DPH, budete sa musieť registrovať. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona o DPH.


Využívanie rôznych aplikácií a programov od firiem z iných členských štátov v EÚ je bežnou súčasťou takmer každého biznisu. Ide napr. o platenú reklamu cez Facebook, Google reklamu, využívanie balíkov MS Office a pod.

V prípade ak takéto služby využívajú slovenskí podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia DPH v Slovenskej republike, majú povinnosť registrovať sa podľa § 7a ešte pred prijatím takejto služby. Týka sa to služieb, ktoré majú miesto dodania podľa § 15 ods. 1 t.j. miesto alebo sídlo odberateľa, pričom na hodnotu prijatej služby sa neprihliada. Toto ustanovenie sa netýka občanov nepodnikateľov.

Registrácia podľa § 7a môže byť pre slovenskú zdaniteľnú osobu v niektorých situáciách výhodná napr. ak členská krajina má ustanovenú vyššiu sadzbu DPH ako je v našej krajine.

Napr. ak si slovenská zdaniteľná osoba objedná služby od Maďarskej zdaniteľnej osoby za právne služby, v Maďarsku je základná sadzba DPH 27 %. Nakoľko pred prijatím tejto služby sa slovenská zdaniteľná osoba musí registrovať podľa § 7a táto služba jej bude poskytnutá v sume bez DPH. Z tejto sumy je slovenská zdaniteľná osoba povinná do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom túto službu prijala, podať Daňové priznanie a Kontrolný výkaz a z tejto prijatej služby musí odviesť DPH vo výške 20 %. V tomto prípade bude pre neho služba lacnejšia o 7 %.

Registrácia podľa tohto paragrafu nie je povinná ak už je podnikateľ je registrovaný podľa iného ustanovenia, predmetná služba je oslobodená od DPH, alebo ak ide o službu od osoby z tretej krajiny, službu poskytnutú od občana alebo pri týchto službách nie je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 (tieto služby sa týkajú ubytovania, stravovania, výstav a pod.).

Podnikateľ má povinnosť viesť záznamy o všetkých prijatých službách z iných členských štátov. V prípade skončenia podnikania je zdaniteľná osoba povinná zrušiť registráciu podľa § 7a do 10 dní od skončenia odovzdať osvedčenie o registrácii.

Rovnaký princíp sa uplatňuje v prípade ak chce slovenský podnikateľ osoba poskytnúť svoje služby do zahraničia s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 ako napr. prekladateľské, právne, tlmočnícke, sprostredkovateľské služby a pod. Registrácia je povinná ešte pred poskytnutím tejto služby.

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram