Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Prenajímate nehnuteľnosť? Ak váš obrat presiahne 49 790 € za rok, vzniká vám povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.

Pri prenájme nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, je potrebné sledovať obrat z tohto prenájmu. Prenájmom nehnuteľnosti sa rozumie opakovaná činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a povinnosť registrácie za platiteľa DPH je po dosiahnutí obratu 49 790 €.

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty môže byť aj na báze dobrovoľnosti. Ak je predmetná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu sa delí medzi manželov rovným dielom a obrat sa sleduje za každého z manželov osobitne, ak sa nedohodnú inak. Po dosiahnutí obratu je povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí obratu.

Zdaňovanie nájomného podlieha § 38 ods. 3 a 5 zákona o DPH, podľa ktorého je nájom oslobodený od DPH ak sa to netýka krátkodobého ubytovania t.j. menej ako 3 mesiace, prenájom parkovacích miest, nájom trvalo inštalovaných zariadení a strojov a nájom bezpečnostných schránok.

Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že predmetný nájom nebude od DPH oslobodený pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú registrované ako platitelia. Nesmie ísť však o nájom bytu, rodinného domu alebo apartmánu v bytovom dome alebo jeho časti.

Neviete si rady? Sme tu pre Vás - účtovníctvo Bratislava

Odpočítanie DPH z výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti je možné len v takej výške v akej podlieha tento prenájom DPH. Ak sa predmetná nehnuteľnosť prenajíma s oslobodením od DPH, tak nie je možné odpočítať si z výdavkov žiadnu DPH.

Po registrácii sa každý platiteľ stáva najskôr mesačným platcom DPH a až po roku môže požiadať o zmenu na kvartálneho platcu, ak jeho obrat nepresiahne výšku 100 000 €. Platca DPH má povinnosť mesačne podávať Daňové priznanie a Kontrolný výkaz do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho mesiaca, ktorého sa to týka.

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram