Fees | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Cenová ponuka

Spracovanie
účtovníctva a daní

Od 90€
Mesačne
 • Spracovanie účtovníctva
 • Priznanie k DPH
 • Učtovné a daňové poradenstvo
 • Pravidelny reporting hospodarských výsledkov
 • Komunikácia s úradmi
Vypočítať ponuku

Personalistika a
mzdy

Od 11€
Mzda
 • Kompletné spracovanie miezd
 • Vypracovanie pracovných zmlúv a dokumentov
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
 • Mzdové poradenstvo
 • Komunikácia s úradmi
Vypočítať ponuku

Daňové a ekonomické
poradenstvo

Individuálne
 • Daňový audit
 • Daňové plánovanie
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní
 • Poskytovanie stanovísk v problematike daní
Kontaktujte nás