Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru do 22 € | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru do 22 €

  26 October, 2022
Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru do 22 €

Pozor! Menšie nákupy cez zahraničné e-shopy sú od júla 2021 o niečo menej výhodné. Novelou zákona bolo zrušené oslobodenie zásielok do 22 € od DPH.

Objednávanie tovaru cez Aliexpress, eBay a iných stránok z tretích krajín boli výhodné nakoľko platilo pravidlo, že ak zásielka nepresahuje sumu 22 € je oslobodená od DPH. Toto oslobodenie je ustanovené v § 48 ods. 2 písm. b a platí rovnako pre právnické osoby aj fyzické osoby. Tovar do tejto hodnoty je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodeným od cla.

Novelou zákona o DPH, ktorá začne platiť od júla 2021 sa ruší oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok z tretích krajín bez ohľadu na to v akej hodnote táto zásielka bude. Dôvodom tejto zmeny je narúšanie hospodárskej súťaže, nakoľko dodávatelia z krajín mimo Európskej únie boli v tomto prípade zvýhodňovaní.

Po zrušení tohto oslobodenia budú mať dodávatelia z krajín mimo EÚ a z krajín EÚ rovnaké podmienky pre dovoz tovaru. Po novele tohto zákona bude potrebné z každej takejto zásielky zaplatiť DPH pri dovoze. Clo sa bude vzťahovať len na zásielky, ktorých hodnota presiahne sumu 150 €. Existujú aj výnimky, pri ktorých nebude platiť oslobodenie od cla do sumy 150 € ak pôjde o zásielky, ktoré sa budú týkať alkoholu, parfémov a toaletných vôd, tabakových výrobkov a tabaku. 

Základom dane pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru, ktorá môže byť navýšená o dane, clá a iné poplatky, ktoré súvisia s prepravou a obstaraním tovaru a boli splatné v zahraničí ak o túto hodnotu ešte neboli navýšené.

Celý zákon.


Predchádzajúci článok Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez DPH Ďalší článok Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.