Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez DPH | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez DPH

  26 October, 2022
Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez DPH

Ak chcete zo zahraničia nakupovať bez DPH, musíte byť platiteľom DPH na Slovensku a nadobudnutý tovar samozdaniť. Pokiaľ spĺňate zákonné podmienky, môžete si následne uplatniť nárok na odpočet DPH.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu upravuje § 11 ods. 1 zákona o DPH a rozumieme ním nadobudnutie práva nakladať s tovarom ako vlastník, pričom tento tovar bol odoslaný alebo prepravený kupujúcemu do tuzemska z iného členského štátu v EÚ. Nakupovanie tovaru zo zahraničia bez DPH je možné ak sú splnené nasledovné podmienky: 

  • Predávajúci aj kupujúci musia byť registrovaný vo svojej krajine ako platitelia DPH 
  • Nadobudnutie tovaru sa musí uskutočniť za protihodnotu 
  • Tovar musí byť fyzicky prepravný do tuzemska 

Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť včas informáciu o tom, že je v tuzemsku registrovaný pre DPH a predávajúci mu následne tovar vyfakturuje bez DPH. Takto nadobudnutý tovar je kupujúci povinný samozdaniť prostredníctvom daňového priznania a túto transakciu vykázať v kontrolnom výkaze. 

Pri samozdanení vymeria hodnotu DPH z tohto tovaru a ak splnil podmienky má nárok aj na odpočet tejto DPH. V konečnom dôsledku takéto samozdanenie nemá žiaden vplyv na DPH a kupujúci zaplatí za tovar len sumu bez DPH. Nákup z iného členského štátu bez DPH môže uskutočňovať zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 4, a par. 7 zákona o DPH.

V prípade ak je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 síce nakupuje tovary z iného členského štátu bez DPH, ale pri samozdanení jej nevzniká nárok na odpočet a túto DPH musí vymerať a na základe podaného daňového priznania odviesť v Slovenskej republike. V prípade ak nebude splnená minimálne jedna z uvedených podmienok tak nákup z iného členského štátu nesmie byť uskutočnený bez DPH.

Čítajte viac.


Predchádzajúci článok Ako sa zmení životné minimum od 1.7.2022 a ktorých ďalších veličín sa dotkne táto zmena? Ďalší článok Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru do 22 €

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.