Ako sa zmení životné minimum od 1.7.2022 a ktorých ďalších veličín sa dotkne táto zmena? | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Ako sa zmení životné minimum od 1.7.2022 a ktorých ďalších veličín sa dotkne táto zmena?

  26 October, 2022
Ako sa zmení životné minimum od 1.7.2022 a ktorých ďalších veličín sa dotkne táto zmena?

Od 1. júla 2021 bola legislatívne upravená výška životného minima. Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze.

Ustanovené životné minimum ovplyvňuje aj viaceré mzdové, daňové a sociálne veličiny, ktorých výška sa mení od 1. júla aktuálneho roka alebo od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka v závislosti od konkrétnej veličiny. 

Právna úprava platná od 1.7.2021 do 30.6.2022 

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z. Z. O životnom minime a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, rodiny a sociálnych vecí SR Štatistický úrad SR. 

Výška životného minima platná od 1.7.2021 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima boli ustanovené sumy životného minima nasledovným spôsobom: 

  • suma vo výške 218,06 eur mesačne, ak sa jedná o plnoletú fyzickú osobu, 
  • suma 152,12 eur mesačne, ak sa jedná o spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 
  • suma 99,56 eur mesačne, ak sa jedná o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Sumy životného minima sa medziročne zvýšili tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výška životného minimaSuma platná od 1.7.2020 do 30.6.2021Suma platná od 1.7.2021 do 30.6.2022
Plnoletá fyzická osoba214,83 eur218,06 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba149,87 eur152,12 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa98,08 eur99,56 eur

Aké veličiny sa menia v závislosti od zmeny výšky životného minima? 

Výška životného minima ovplyvňuje napríklad výšku daňového bonusu na dieťa, rodičovský príspevok, prídavky na dieťa, príplatok na prídavok na dieťa, výšku nezdaniteľnej časti dane a viaceré ďalšie daňové, sociálne a mzdové veličiny. V nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima sa však zvyšuje napríklad aj základná suma pri exekúciách, ktorá je exekútorom nepostihnuteľná, suma novopriznaného predčasného dôchodku, ako aj suma mesačnej odmeny občana evidovaného na úrade práce.


Predchádzajúci článok Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2021 Ďalší článok Nadobudnutie tovaru zo zahraničia bez DPH

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.