Ako sa zmení životné minimum od 1.7.2022 a ktorých ďalších veličín sa dotkne táto zmena?

Od 1. júla 2021 bola legislatívne upravená výška životného minima. Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze. Ustanovené životné minimum ovplyvňuje aj viaceré mzdové, daňové a sociálne veličiny, ktorých výška sa mení od 1. júla aktuálneho roka alebo od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka v závislosti od konkrétnej veličiny.

Právna úprava platná od 1.7.2021 do 30.6.2022

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z. Z. O životnom minime a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, rodiny a sociálnych vecí SR Štatistický úrad SR.

Výška životného minima platná od 1.7.2021

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima boli ustanovené sumy životného minima nasledovným spôsobom:

• suma vo výške 218,06 eur mesačne, ak sa jedná o plnoletú fyzickú osobu,
• suma 152,12 eur mesačne, ak sa jedná o spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• suma 99,56 eur mesačne, ak sa jedná o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa medziročne zvýšili tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Výška životného minima Suma platná od 1.7.2020 do 30.6.2021 Suma platná od 1.7.2021 do 30.6.2022
Plnoletá fyzická osoba 214,83 eur 218,06 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 149,87 eur 152,12 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 98,08 eur 99,56 eur
Aké veličiny sa menia v závislosti od zmeny výšky životného minima?

Výška životného minima ovplyvňuje napríklad výšku daňového bonusu na dieťa, rodičovský príspevok, prídavky na dieťa, príplatok na prídavok na dieťa, výšku nezdaniteľnej časti dane a viaceré ďalšie daňové, sociálne a mzdové veličiny. V nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima sa však zvyšuje napríklad aj základná suma pri exekúciách, ktorá je exekútorom nepostihnuteľná, suma novopriznaného predčasného dôchodku, ako aj suma mesačnej odmeny občana evidovaného na úrade práce.

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram